Květ Jiří

Květ Jiří

Sekretář klubu
redaktor referátů a správce klubovní kroniky